Üç yollu motoru vana Siemens STA23HD

Без названия

İstifadə olunma sahələri:

  • Radiator vanaları VDN.., VEN.., VUN..
  • Minikombi vanalar (MCV) VPD.., VPE..
  • Kiçik vannalar VD1..CLC..
  • Zonal vanalar V..I46..
  • Kombi vanalar VPP46.., VPI46..
  • Digər istehsalçııların vanaları