Baltur Minicomist 11

minnicomist

Kombinələşdirilmiş (Qaz-dizel) yancaqlı odluq

Birpilləli (on./off.).

İsənilən tip yanma kamerası ilə işləyir.

Burunluq boruda qaz və havanın qarışması və farsunkanın köməyi ilə yacağın(dizelin) yüksək təyziqlə püsgürdülməsi baş verir

Qaz və havanın miqadarının tənzimlənməsi yolu ilə yacağın tam yanmasının təmin edilməsi.

Qarışdırma qurğusunu odluğu qazandan ayırmadan cixarmaq mümkündür.

Hava sərfiyyatının mexaniki idarə olunması.

Klapanlarin sizmasını yoxlama bloku.

Odluq yeddiqatlı ştepsel, flanş və ara qatları ilə birlikdə istehsal olunur.

İstəyə görə odluğun burunluğu uzadıla bilər. ( odluğun sifarişi zamanı müəyyən olunur)

Yanacaq növünü avtomatik dəyişmək üçün xüsusi qurğusu yerləşdirmək olar.

Texniki göstəricilər:

Elektrik bağlantı: 1N AC 50 Ghz 230V

Güc min.: 58,4 kVt

Güc max.: 103  kVt

Motor gücü0,13 + 0,1 kVt

Qaz sərfiyyatı min.: 5,9 m³/s

Qaz sərfiyyatı maks.: 10,4 m³/s

Yanacaq sərfiyyatı min.: 4,9 kq/s

Yanacaq sərfiyyatı maks.: 8,7 kq/s

Ölçülər (mm): 575х510х285

Brend: Baltur

İstehsal yeri: İtaliya