Odluqlar

Baltur BTG 6

baltur

Qaz yancaqlı odluq Birpilləli (on./off.). İstənilən tip yanma kamerası ilə işləyir. Burunluq boruda qaz və havanın qarışması. Qaz […]


Baltur COMIST 20

comist

Kombinələşdirilmiş (Qaz-dizel) yancaqlı odluq Birpilləli (on./off.). İsənilən tip yanma kamerası ilə işləyir. Burunluq boruda qaz və havanın qarışması […]


Baltur BTL 10

blt10

Dizel yancaqlı odluq Birpilləli (on./off.). İsənilən tip yanma kamerası ilə işləyir. Farsunkanın köməyi ilə yacağın yüksək təyziqlə püsgürdülməsi […]


Baltur BTG 3

baltur

Qaz yancaqlı odluq Birpilləli (on./off.). İstənilən tip yanma kamerası ilə işləyir. Burunluq boruda qaz və havanın qarışması. Qaz […]