İkiyanacaqlı (qaz-dizel)

Baltur Minicomist 11

minnicomist

Kombinələşdirilmiş (Qaz-dizel) yancaqlı odluq Birpilləli (on./off.). İsənilən tip yanma kamerası ilə işləyir. Burunluq boruda qaz və havanın qarışması […]


Baltur Minicomist 7

minnicomist

Kombinələşdirilmiş (Qaz-dizel) yancaqlı odluq Birpilləli (on./off.). İsənilən tip yanma kamerası ilə işləyir. Burunluq boruda qaz və havanın qarışması […]


Comist 72N

image_Comist72N

Kombinələşdirilmiş (Qaz-dizel) yancaqlı odluq İkipilləlidir.(ligh/low) İsənilən tip yanma kamerası ilə işləyir. Burunluq boruda qaz və havanın qarışması və […]


Comist 36

comist 36

Kombinələşdirilmiş (Qaz-dizel) yancaqlı odluq İkipilləlidir.(ligh/low) İsənilən tip yanma kamerası ilə işləyir. Burunluq boruda qaz və havanın qarışması və […]


Baltur Comist 26 SP

COMIST 26SP

Kombinələşdirilmiş (Qaz-dizel) yancaqlı odluq İkipilləlidir.(ligh/low) İsənilən tip yanma kamerası ilə işləyir. Burunluq boruda qaz və havanın qarışması və […]