Ventilyatorlar

Kanal tip ventilyator Dospel WKS Ø1000

wks (1)

Hava sərfiyyatı:  1100  m³/h Statik təyziq:  450 Pa Akkustik təyziq: 72 dB(A) Gərginlik/tezlik: 230/50 V/Hz Mühərrikin dövretməsi: 2430 dövr/dəq Güc: 170 Vt Güc sərfiyyatı: 0,73 A Maks. işləmə […]


Kanal tip ventilyator Dospel WKS Ø600

wks (1)

Hava sərfiyyatı:  575  m³/h Statik təyziq:  205 Pa Akkustik təyziq: 65 dB(A) Gərginlik/tezlik: 230/50 V/Hz Mühərrikin dövretməsi: 1250 dövr/dəq Güc: 110 Vt Güc sərfiyyatı: 0,49 A Maks. işləmə temp.: […]


Aksial ventilyator Dospel WOKS Ø800

wok

  Hava sərfiyyatı: Δ19000,Y14800  m³/h Statik təyziq: Δ170,Y170  Pa Akkustik təyziq: 82  dB(A) Gərginlik/tezlik: 230/50 V/Hz Mühərrikin dövretməsi: Δ920,Y770 dövr/dəq Güc: Δ1200,Y930 W Güc sərfiyyatı: Δ2.85,Y1.60  A Maks.işləmə temp.: 60 […]


Aksial ventilyator Dospel WOKS Ø710

wok

Hava sərfiyyatı: Δ15500,Y12200  m³/h Statik təyziq: Δ130,Y130  Pa Akkustik təyziq: 80  dB(A) Gərginlik/tezlik: 230/50 V/Hz Mühərrikin dövretməsi: Δ900,Y730 dövr/dəq Güc: Δ900,Y650 W Güc sərfiyyatı: Δ1.90,Y1.60 A Maks.işləmə temp.: 60  °C […]


Aksial ventilyator Dospel WOKS Ø630

wok

Hava sərfiyyatı: 710080 m³/h Statik təyziq: 170  Pa Akkustik təyziq: 78  dB(A) Gərginlik/tezlik: 230/50 V/Hz Mühərrikin dövretməsi: 1360 dövr/dəq Güc: 750 W Güc sərfiyyatı: […]