Comist 36

comist 36

Kombinələşdirilmiş (Qaz-dizel) yancaqlı odluq

İkipilləlidir.(ligh/low)

İsənilən tip yanma kamerası ilə işləyir.

Burunluq boruda qaz və havanın qarışması və farsunkanın köməyi ilə yacağın(dizelin) yüksək təyziqlə püsgürdülməsi baş verir

Qaz və havanın miqadarının tənzimlənməsi yolu ilə yacağın tam yanmasının təmin edilməsi.

Qarışdırma qurğusunu odluğu qazandan ayırmadan cixarmaq mümkündür.

Klapanlarin sizmasını yoxlama bloku.

Odluq yeddiqatlı ştepsel, flanş və ara qatları ilə birlikdə istehsal olunur.

İstəyə görə odluğun burunluğu uzadıla bilər. ( odluğun sifarişi zamanı müəyyən olunur)

Yanacaq növünü avtomatik dəyişmək üçün xüsusi qurğusu yerləşdirmək olar.

Texniki göstəricilər:

Elektrik bağlantı: 1N AC 50 Ghz 230V

Güc min.: 210 kVt

Güc max.: 438 kVt

Motor gücü0,47 kVt

Qaz sərfiyyatı min.: 21 m³/s

Qaz sərfiyyatı maks.: 44 m³/s

Yanacaq sərfiyyatı min.: 18 kq/s

Yanacaq sərfiyyatı maks.: 37 kq/s

Ölçülər (mm): 485х1120

Brend: Baltur

İstehsal yeri: İtaliya