Layihələndirmə

People+designing+HVAC+systems

İstənilən gucdə su və buxar qazanxanalarının layihləndirilməsi;

Yaşayış binalının, iaşə obyektlərinin, idman və sağlamlıq komplekslərinin havalandırma sisteminin layihləmdirilməsi;

Soyutma və santexnika sistemlərinin layihələndirilməsi;

Layihələndirmənin mərhələləri:

  • Texniki tapşırığın qoyulması;
  • Hesabat və avadanlığın seçimi;
  • Razılaşma;
  • Ətraflı layihələndirmə;